Slagharen (Kranten)archief

Blader door de 'Online Slagharenbibliotheek...'

Welkom... in de 'Online Slagharenbibliotheek' van 'De Slagharenverzamelaar'. In de ontwikkelingen van het 'Shetland Pony Vakantiecentrum' naar 'Slagharen Themepark & Resort' zijn er honderden (kranten)artikelen verschenen, al dan niet direct over de oprichter en grondlegger Henk Bemboom, zijn familie, het pretpark en de aanverwante parken, advertenties, de bouw van attracties, enzovoorts, enzovoorts. Op deze pagina's vindt u een overzicht van artikelen die 'De Slagharenverzamelaar' digitaal heeft verzameld, op chronologische volgorde heeft gezet.

 

Naar de Slagharen (Kranten)artikelen

Klik op één van de onderstaande knoppen om de 'Slagharen (Kranten)artikelen' te bekijken en een lekker door de kranten van toen 'te bladeren'... 

 

1963 tot 1970

1970 tot 1980

1980 tot 1990

1990 tot 2000

2000 tot 2010

2010 tot 2020


Chronologische volgorde

De (kranten)artikelen zijn - zoveel als mogelijk en voor zover bekend - op volgorde van publicatie weergegeven. 

 

Bronvermelding

De (kranten)artikelen zijn afkomstig uit dag- en weekbladen, internetpublicaties en online krantenarchieven, van zowel lokale kranten/ dagbladen/ nieuwswebsites, als landelijke kranten/ dagbladen/ nieuwswebsites. Voor een overzicht van deze websites en archieven, zie: 'Links en gebruikte bronnen'.