Slagharen Souvenirs

Bezoek het 'Online Slagharenmuseum...'

Welkom... in het 'online Slagharenmuseum' van 'De Slagharenverzamelaar'. In de ontwikkelingen van het 'Shetland Pony Vakantiecentrum' naar 'Slagharen Themepark & Resort' heeft het bedrijf vele honderden Slagharen Souvenirs uitgegeven. Op deze pagina's vindt u een overzicht van foto's van de vele Slagharen Souvenirs, die zich al dan niet in de collectie van 'De Slagharenverzamelaar' bevinden... Door dit zoveel als mogelijk op chronologische volgorde te doen, vormt deze website als het ware een catalogus, voor de uitgegeven Slagharen Souvenirs. 

 

Naar de Slagharen Souvenirs...

Klik op één van de onderstaande knoppen om de 'Slagharen Souvenirs' te bekijken... 

 

1963 tot 1970

1970 tot 1980

1980 tot 1990

1990 tot 2000

2000 tot 2010

2010 tot 2020


 

Slagharensouvenirs in de collectie

In het overzicht zijn Slagharen Souvenirs opgenomen die zich in de collectie van 'De Slagharenverzamelaar' bevinden. 

 

Slagharensouvenirs niet de collectie

In de loop der tientallen jaren zijn er vele Slagharen Souvenirs uitgegeven. Helaas zijn niet alle Slagharen Souvenirs in de collectie van 'De Slagharenverzamelaar' aanwezig: deze vindt u bij het kopje 'gezocht'.

 

Catalogusfunctie

Ook in de huidige tijd is het moeilijk om alle Slagharen Souvenirs te verzamelen en bij te houden. De Slagharenverzamelaar heeft daarom ook foto's gepubliceerd van Slagharen Souvenirs die wel zijn uitgegeven, maar zich niet in de collectie bevinden, zodat toch een steeds vollediger beeld en overzicht ontstaan. Eigenlijk bij wijze van catalogus!

 

Chronologische volgorde

De artikelen zijn - zoveel als mogelijk en voor zover bekend - op volgorde van uitgiftejaar of uitgifte periode weergegeven. Echter van veel Slagharen Souvenirs is het precieze uitgiftejaar niet bekend. Informatie daarover is daarom nog altijd van harte welkom, zodat een compleet beeld ontstaat.