Bembom Rides Ltd.

Verhuur van attracties: de 'Bembom Rides'... jaren '70 en '80

 

'Wij hebben een ronde tafel in de keuken en daar zit ik met de dochters en zeven jongens, meestal 's winters en moeders staat achter het fornuis... En wij hebben altijd grote plannen en moeders maakt een kritische opmerking... En, nadat wij uitgepraat zijn, eerst denken wij: 'Nou waar praat je over, dan krijgt moeders gelijk en dan zegt ze: 'Jongens denk er om, wees toch een beetje voorzichtig!' (Henk Bemboom, 1994). 

 

Een roulerend attractieaanbod 

Hoe slaagde de familie Bembom er toch in om met sensationele attracties te komen en in de attractieparken toch jaarlijks met een 'nieuw' attractieaanbod te komen? Henk Bemboom besloot indertijd bewust om demontabele attracties aan te kopen. Zijn idee hierachter was, dat hij - bij een tegenvallende exploitatie - de attracties relatief snel en makkelijk kon demonteren, verplaatsen en indien nodig elders kon opbouwen of kon verkopen. Zo bouwde Bemboom een zekere mate van 'veiligheid' in in zijn ondernemerschap om zakelijke risico's te kunnen beperken.

 

De - voor die tijd veelal sensationele grote attracties - werden regelmatig onderling gerouleerd in de diverse pretparken van de familie Bembom. Op die manier probeerde de familie Bembom de verschillende in bezit zijnde pretparken aantrekkelijk te houden voor de bezoekers. Zo kreeg de familie Bembom het voor elkaar om - voor hun bezoekers in de pretparken – regelmatig ‘nieuwe attracties’ in de pretparken te presenteren, zonder enorme investeringen te doen. Dit leidde tot groot vermaak van het publiek, maar ook tot het betaalbaar houden van de entreeprijzen van de parken… 

 

Schwarzkopf en veiligheid

Veel van de attracties, later genoemd de 'Bembom Rides' (zoals de 'Looping Star', de 'Zeppelin', de 'Apollo'’s, etc.) die werden aangekocht, waren afkomstig van de Duitse attractiebouwer, Anton Schwarzkopf. Deze attracties kregen bij de aankoop al een gelijk een strenge veiligheidskeuring van de Duitse keuringsinstantie TÜV mee. Indertijd was het aantal attractiebouwers beperkt. 

 

Het begin van de attractieverhuur

Moeders boodschap: 'Jongens denk er om, wees toch een beetje voorzichtig!', bleek soms een boodschap van nut. Want niet alle Bemboom-bedrijven bleken op de langere termijn langdurig succesvol: Het Duitse pretpark 'Freizeitpark Kirchhorst' bijvoorbeeld, bleek niet rendabel. Maatschappelijke ontwikkelingen - zoals de opkomende concurrentie van andere pret- en recreatieparken en strenger wordende verordeningen - lagen hieraan te grondslag. De familie Bembom zag zich genoodzaakt 'Freizeitpark Kirchhorst' in 1986 te sluiten. Maar ja, wat te doen met de attracties - zoals onder andere een enterprise, een monster (octopus), een cinema, een Looping Star, een Troika, een keverachtbaan, enzovoorts - die het pretpark had? 

 

Attractieverhuur

Eind jaren '70/ begin jaren '80 werd Henk Bemboom benaderd door een Franse ondernemer met financiële moeilijkheden, die aan Henk Bemboom zijn attracties wilde verkopen. Enkele jaren daarna (in 1986) volgde de sluiting van het Duitse 'Freizeitpark Kirchhorst'. Door deze gebeurtenissen ontstond een 'overschot' aan attracties. Men kon niet alle attracties in de parken plaatsen. 

 

Henk Bemboom wilde in aanvang het overschot aan attracties verkopen. Henk Bemboom's oudste zoon, Willem Bembom, - die vanwege zijn taalvaardigheden vaak betrokken was bij de zakelijke onderhandelingen van zijn vader en groot gebracht met de handelsgeest van zijn vader - adviseerde zijn vader om de attracties niet in de verkoop te doen, maar te gaan verhuren. Henk Bemboom nam dit inzicht over.

 

06 juli 1995: Henk (links) en Willem Bembom (rechts) in hun helikopter op de militaire luchthaven van Margate, Kent in Groot Brittannië. Met de helikopter vlogen ze naar verschillende plaatsen in Europa om zaken te doen.
06 juli 1995: Henk (links) en Willem Bembom (rechts) in hun helikopter op de militaire luchthaven van Margate, Kent in Groot Brittannië. Met de helikopter vlogen ze naar verschillende plaatsen in Europa om zaken te doen.

Bembom Rides Ltd. 

Vanaf 22 maart 1982 het bedrijf 'Bembom Rides Ltd.' geregistreerd op naam van Willem Bembom. Aanvankelijk werd dit bedrijf opgericht voor de interne attractieverhuur aan de 'Bembom parken' ter risicospreiding. Later, omstreeks 1985, startte men ook met de externe verhuur van attracties aan andere parken en ondernemers. Geholpen door Allan Coppen - de toenmalige manager van Bembom Brothers Dreamland èn indertijd verbonden aan 'The British Association of Leisure Parks, Piers and Attractions' - werden de eerste contacten met andere voornamelijke Engelse pretparkondernemers gelegd. 

 

Het verhuur van de attracties gebeurde aanvankelijk met name in Engeland. De attracties werden begeleid door Nederlands technisch personeel. Het Nederlands technisch personeel zette zich in voor de montage, onderhoud, reparatie en eventueel ook de demontage en verplaatsing van de attracties, de 'Bembom Rides'. Dit gebeurde in later jaren onder leiding van Henk Bemboom junior, ook één van de zeven zonen van Henk Bemboom. 

 

Indertijd draaide 2 Engelse pretparken (waaronder Pleasure Wood Hills, nabij Great Yarmouth) met de attracties van de familie Bembom. Het merendeel van de attracties die in de jaren ’80 werden toegevoegd aan Pleasure Woods Hills, werden geleverd door Bembom Rides Ltd. Rond 1986 stonden ook Bembom-attracties op de pier in het Engelse Brighton, Madrid en in andere delen van Europa.