Wie was mijnheer Bemboom?

In Memoriam, Henk Bemboom (20 februari 1921 - 27 mei 2014)

,,Verder rijdend wijst Henk Bemboom op een grote zwerfkei, zoals er overal in het park liggen: ,, Dat zijn mijn uitkijk- en luisterposten. Een groot deel van mijn tijd heb ik op die stenen gezeten, scherp oplettend wat de mensen tegen elkaar zeiden, en daardoor heb ik enorm veel te horen gekregen waar wij ons voordeel mee konden doen. Om meningen te peilen en beleid daarop af  te stemmen heb je geen dure onderzoeksbureaus nodig, dat is gewoon een kwestie van je gezonde verstand gebruiken.''

(Henk Bemboom, 1996)

Johannes Hendrikus Bembom, bij leven bekend en geschreven als ‘Henk Bemboom’, was een ondernemende Nederlandse koopman. Hij was de grondlegger van het ‘Shetland Pony Park Slagharen’ (1963) (nu ‘Attractie- en Vakantiepark Slagharen’) en de bedenker van de internationaal overgenomen ‘all-in entreeprijs’ (1972). Amusementsparken in de gehele wereld namen Henk Bemboom's innovatieve idee over en voerden één entreeprijs in. 

 

Henk Bemboom had de gave om mensen en initiatieven aan elkaar te verbinden en kon zo zijn innoverende ideeën en ondernemende activiteiten tot een succes maken.

 

Henk Bemboom leverde door zijn inspanningen in de textielindustrie, gevolgd door de recreatie industrie, een hele belangrijke bijdrage in de sociale en economische ontwikkeling van het dorp Slagharen (gemeente Hardenberg) en omgeving, zowel op het vlak van huisvesting, bekendheid als werkgelegenheid.

 

Voorouders 

Henk Bemboom, officieel ‘Bembom’ geheten, stamt af van de familie ‘Bembom’, die zich omstreeks 1842 vanuit Duitsland in het Overijsselse dorp Slagharen vestigde. Indertijd was de armoede groot en trokken velen van hen uit Duitsland naar de veengebieden om het turf af te graven. Door verbastering in de spreektaal, is de naam ‘Bemboom’ in de schrijf- en spreektaal gevoerd. Het gezin was van huis uit Katholiek. 

 

 

Henk Bemboom, gezeten op z’n zwerfkei alwaar hij luisterde naar de reacties van het publiek in zijn ‘Wereld van Plezier’… Het is deze zwerfkei, die op Henk Bemboom’s uitdrukkelijke wens op zijn grafsteen is geplaatst… (Foto: jaren ’80).
Henk Bemboom, gezeten op z’n zwerfkei alwaar hij luisterde naar de reacties van het publiek in zijn ‘Wereld van Plezier’… Het is deze zwerfkei, die op Henk Bemboom’s uitdrukkelijke wens op zijn grafsteen is geplaatst… (Foto: jaren ’80).

Kinderjaren

Henk Bemboom werd geboren op 20 februari 1921 in het Overijsselse dorp Slagharen. Als kind bracht Henk Bemboom zijn schooljaren door op ‘De Zustersschool’ in Slagharen. De dag nadat hij de basisschool voltooide ging hij met zijn vader Jan Willem Bembom, mee naar de markt…

 

Henk Bemboom bij zijn gemotoriseerde marktwagen, waarmee hij als één van de eerste de markten afreed in de omgeving om als koopman zijn waren aan het publiek aan te brengen…
Henk Bemboom bij zijn gemotoriseerde marktwagen, waarmee hij als één van de eerste de markten afreed in de omgeving om als koopman zijn waren aan het publiek aan te brengen…

Tienerjaren

Henk Bemboom begon als 13 jarige jongen als koopman op de markt. Naast de kraam van zijn Vader, had hij zijn eigen dubbeltjes kraam. Zingende: ‘Alles kost een dubbeltje, zoek maar uit een dubbeltje…’, bracht hij op jonge leeftijd zijn producten aan de man. Met paard en wagen ging hij met zijn Vader elke dag naar een markt in de omgeving van Slagharen. s ’Middags op de terugweg, ging hij venten bij alle boeren die aan de route lagen. Vanaf zijn 18e levensjaar, kreeg Henk Bemboom de mogelijkheid om als een van de eersten met een gemotoriseerde marktwagen naar de markten in de omgeving te trekken.

 


 

Johannes Hendrikus Bembom als Twintiger

Op 09 februari 1944 kwam Henk’s vader Jan Willem Bembom om het leven bij een treinongeluk op het treinstation van Amersfoort. Ondanks de Tweede Wereldoorlog, had zijn vader het gezin een redelijke handelsonderneming achtergelaten.

 

Henk Bemboom (dan 22 jaar) zag zich, als oudste zoon van het gezin, tot taak om de handelsonderneming van zijn vader, met winkels in Slagharen en Hardenberg, voort te zetten en zijn moeder – die als weduwe was achtergebleven – te steunen. Al kort na het overlijden van zijn vader betekende dat, dat hij en zijn broers en zusters met elkaar de schouders er onder moesten zetten om hun gezin van inkomsten te voorzien. Samen met zijn broers en zussen runde hij diverse winkels met huishoudelijke artikelen en speelgoed in onder andere Slagharen, Hardenberg, Beilen en Meppel.

 

Op zaterdag 22 juli 1950 trad Henk Bemboom in Hardenberg in het huwelijk met Hendrika Johanna Maria de Boer (geboren op 20 maart 1919). Met haar kreeg Henk Bemboom gedurende zijn leven zeven zoons  en twee dochters. De zoons van Henk Bemboom gingen in later jaren door het leven als de ‘Bembom Brothers’. Met de hulp en de leiding van hun vader, Henk Bemboom, runden ze voornamelijk in de jaren ’80/ ’90 diverse pretparken in het buitenland.

 

Henk Bemboom met zijn vrouw Hendrika Johanna Maria de Boer bij hun huwelijk op 22 juli 1950 in het Franse Lourdes…
Henk Bemboom met zijn vrouw Hendrika Johanna Maria de Boer bij hun huwelijk op 22 juli 1950 in het Franse Lourdes…

Textielfabriek ‘De Nederlandse Bontweverij’ en Tricotagefabriek Labora

 1948 - 1957

 

Omstreeks 1948 ondernam Henk Bemboom een initiatief voor de vestiging van een grote textielfabriek in Slagharen, ‘De Nederlandse Bontweverij’ genaamd. Henk Bemboom slaagde er destijds in om Gerrit Hukker uit Enschede over te halen diens Bontweverij onder te brengen in een pand van de firma Bemboom in Slagharen. Gerrit Hukker besloot het gebouw van Henk Bemboom te huren.

 

De bouw van woningen om de arbeiders onder te brengen, kreeg weinig steun van de gemeente Hardenberg. De gemeente Hardenberg was bang dat Slagharen met te dure huurwoningen zou blijven zitten, als de fabriek weer zou vertrekken. Pas toen Henk Bemboom en Gerrit Hukker zich garant stelden voor de huurbetalingen konden de eerste woningen na de oorlog worden gebouwd. (De woningen werden neergezet aan de Prins Marijkelaan te Slagharen, vlak achter de industriehal die later bekend werd als ‘De Bonte Wever’).

 

In aanvang werd er alleen stof voor de productie van siepelzakken gemaakt, deze werden dan naar Enschede vervoerd om de siepelzakken te vervaardigen. Henk Bemboom stelde voor om dit in Slagharen te gaan doen. En zo werd op 28 september 1952 de Tricotagefabriek opgericht door Henk Bemboom, waar onder andere siepelzakken vervaardigd werden en later theedoeken, handdoeken en andere producten. Ongelukkigerwijs brandde het gebouw in 1954 af.

 

Henk Bemboom (dan 33 jaar oud) slaagde er in om van de gemeente een vergunning te krijgen voor de bouw van een nieuwe hal om de werkgelegenheid in Slagharen te behouden. De bouw van Henk Bemboom’s industriehal, ‘de Bontweverij’, werd op 31 december 1954 opgedragen aan de heer J. Th. Schlepers.

 

Op 01 oktober 1957 werd het bedrijf verkocht. De textielindustrie zakte in. In deze periode trok Henk Bemboom zich terug uit de textielindustrie en ging zijn bakens verzetten naar de recreatie…

 

De Shetland-Show

1957 - 1960

 

Henk Bemboom was eind jaren ’50 actief in het organiseren van winkelweekacties voor winkeliers in heel Nederland.

 

In 1953 kocht Henk Bemboom voor zijn kinderen een pony met een ponywagentje. Het valt op dat dat veel bekijks trekt van dorpsgenoten en passanten als hij met de pony en wagen door de omgeving trekt… Hierdoor ontstond het idee van de ‘Shetland-Show’.

 

Geïnspireerd door de populariteit van de in 1953 aangekochte pony met ponywagentje, gecombineerd met zijn jarenlange ervaring als koopman in de plaatselijke winkeliersvereniging in Slagharen, bedacht Henk Bemboom een uniek concept: ‘De Shetland Show’, een mobiele braderie met demontabele marktkraamhuisjes waarin winkeliers hun handelswaren aan de bevolking konden aanprijzen met daarnaast extra attracties. 

 

Van 1957 tot en met 1960 reisde Henk Bemboom met zijn Shetland-Show langs vele plaatsen in Nederland waar de komst van de Shetland-Show veelal de jaarmarkt opluisterde en aan wie de volwassenen van nu warme herinneren koesteren uit hun jeugdjaren…
Van 1957 tot en met 1960 reisde Henk Bemboom met zijn Shetland-Show langs vele plaatsen in Nederland waar de komst van de Shetland-Show veelal de jaarmarkt opluisterde en aan wie de volwassenen van nu warme herinneren koesteren uit hun jeugdjaren…

Met de ‘Shetland Show’ beoogde hij een verkoop stimulerend en een aantrekkelijk evenement voor de bevolking te organiseren. Daarnaast beoogde hij met dit initiatief, om de plaatselijke winkeliersverenigingen de zorgen en inspanningen uit handen te nemen, die deze zakenmensen elk jaar opnieuw hadden om aantrekkelijke en vernieuwende festiviteiten voor de plaatselijke bevolking te organiseren, met als doel veel publiek op de been te brengen en het verkopen van handelswaren te stimuleren. De ‘Shetland-Show’ viel meestal samen met de lokale jaarmarkt en de kermis. Uiteraard beoogde Henk Bemboom met de attractie ook winstgevend te kunnen optreden.

  


Voor een vast bedrag huurde men de shetlandpony’s, de stallen, de ponywagens, 100 braderiekiosken en 20 mensen personeel. Tevens was er een reclamewagen en reclamemateriaal inbegrepen. Voorafgaand aan de komst van ‘De Shetland-Show, kon de bevolking zegels sparen, waarmee zij producten konden krijgen, of van de meereizende attracties gebruik konden maken (zoals een rit met een pony en wagen, een waterorgel, poppenkast, etc.). 

 

Van 1957 tot 1960 reisde Henk Bemboom vele plaatsen in Nederland langs met zijn ‘Shetland-Show’.

 

Verhuur van vakantiehuisjes

1960 – 1963

 

Toen de handel en de ondernemers in Slagharen het steeds moeilijker kregen door de opkomst van de automobiel en de mensen meer vrije tijd kregen, bedacht Henk Bemboom dat hij zijn bakens moest gaan verzetten… Hij meende de oplossing te vinden in recreatie en begon zich daar op te richten.

 

Hij begon demonteerbare kampeerhuisjes te verhuren op diverse locaties campings door Nederland heen: waaronder Harskamp, Balk, Gaasterland, Den Haag, Schoorldam, Scheveningen, Doornspijk, Wezep en Bennekom.

 

Shetland Pony Vakantiecentrum Slagharen

1963 – heden

 

In 1963 besloot Henk Bemboom op de grond rondom de boerderij die hij had aangekocht te starten met een vakantiepark. Hoewel sommigen hem dit ontraadde, omdat er indertijd in Slagharen niets te beleven was, zette Henk Bemboom zijn plannen door…

 

Hij besloot vakantiehuisjes te gaan verhuren met een Shetland Pony en een wagen. Hiervoor gebruikte hij aanvankelijk de demontabele huisjes die hij ook gebruikte voor ‘De Shetland-Show’. Met Pinksteren 1963 opende Henk Bemboom zijn vakantiepark met 24 vakantiehuisjes. In 1964 breidde hij zijn vakantiepark uit met de komst van een van de eerste openluchtzwembaden in de omgeving. 

 

In 1972 bedacht Henk Bemboom de ‘all-in’ toegangsprijs, wat inhield dat mensen één toegangsprijs betaalden voor de toegang tot het park en dan onbeperkt gebruik mochten maken van alle attracties. Dit principe werd in de jaren die volgden door vele parken in binnen- en buitenland ingevoerd.

 

Henk Bemboom kreeg het voor elkaar dat zijn ‘Shetland Pony Park Slagharen’ werd opgenomen in het dagtochtenprogramma van de Nederlandse Spoorwegen (1974).

 

In 1975 heropende Henk Bemboom de Slagharense Molen ‘De Pionier’ (1859) die als een van de weinige gebouwen was overgebleven en beeldbepalend was voor het dorp Slagharen.

 

Hoewel vele dorpelingen het hem ontraadden, opende Henk Bemboom met Pinksteren 1963 het ‘Shetland Pony Vakantiecentrum Slagharen’ later bekend als ‘Ponypark Slagharen’, waarmee het Overijsselse dorp Slagharen bekend werd…
Hoewel vele dorpelingen het hem ontraadden, opende Henk Bemboom met Pinksteren 1963 het ‘Shetland Pony Vakantiecentrum Slagharen’ later bekend als ‘Ponypark Slagharen’, waarmee het Overijsselse dorp Slagharen bekend werd…

Een trotse Henk Bemboom met één van zijn vele onderscheidingen…
Een trotse Henk Bemboom met één van zijn vele onderscheidingen…

Een tweede vakantiepark met huisjes en een Shetland Pony er bij, werd in 1976 geopend door Henk Bemboom onder de naam ‘Vakantiepark Collendoorn’.

 

In 1976, maar ook later in 1977, 19781979 en 1981, slaagde Henk Bemboom met NS Dagtocht 35, als eerste in de ranglijst van populairste dagtochten te komen. Diverse keren werd hij daarvoor onderscheiden met een modeltrein.

 

In 1979 kocht Henk Bemboom het Franse pretpark ‘OK Corral’, gelegen in Cuges-Les-Pins, Frankrijk.

 

In 1980 kreeg het ‘Shetland Pony Park’ een andere naam en werd ‘Ponypark Slagharen’.


 

In maart 1981 brandde een groot deel van het hallencomplex op Henk Bemboom’s park af. Ook waardevolle orgels – waar Henk Bemboom zo gecharmeerd van was – gingen verloren. Eveneens in 1981 kocht Henk Bemboom een van de oudste pretparken van Groot Brittannië: ‘Dreamland’ in de Zuid-Engelse badplaats Margate.

 

In november 1981 kocht Henk Bemboom, Groot-Brittanië's oudste amusementspark aan: 'Dreamland' in het Zuid-Engelse plaatsje 'Margate' op zo'n 1,5 uur reizen vanuit London. Toen Henk Bemboom en zijn zoons het pretpark in november 1981 kochten, was er al een aantal jaren niet meer in het pretpark geïnvesteerd en hadden steeds minder mensen er plezier in om het pretpark te bezoeken. In 1995 werd het Engelse park van 'The Bembom Brothers' verkocht aan Jim Goddon. Het park was door de jaren heen erg populair geworden onder de Britse bevolking. 

 

In het Duitse Isernhagen, kocht Henk Bemboom in 1982 een pretpark dat hij exploiteerde onder de naam ‘Freizeitpark Kirchhorst’. Op 30 april 1982 werd Henk Bemboom onderscheiden en werd hij benoemd tot ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’.

 

Vanaf 1984 verhuurde Henk Bemboom attracties: Indertijd draaide 2 Engelse pretparken (waaronder Pleasure Wood Hills, nabij Great Yarmouth) met de attracties van de familie Bembom. Het merendeel van de attracties die in de jaren ’80 werden toegevoegd aan Pleasure Woods Hills, werden geleverd door Bembom Rides Ltd. Rond 1986 stonden ook Bembom-attracties op de pier in het Engelse Brighton. 

 

Als dank en eerbetoon aan de familie Bemboom, die met hun initiatieven een belangrijke basis legden voor het vergroten van het welzijn en de werkgelegenheid in Slagharen, werd op 3 juni 1989 een standbeeld van een ‘Shetland Pony’ aangeboden aan Henk Bemboom.

 

In augustus 1989 werd Henk Bemboom door de directie van de ‘British Railcompany South-East’ onderscheiden met een miniatuurtreintje wegens zijn verdiensten voor het Engelse Spoorwegennet, nadat hij in 1987 de treindagtochten bij de Engelse Spoorwegen introduceerde.

 

In december 1989 werd Henk Bemboom onderscheiden door de provinciale VVV met de allereerste Overijssel Award welke werd toegekend aan mensen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de bevordering van het toerisme in de provincie. 

 

Op 03 juni 1989 kreeg Henk Bemboom van de plaatselijke bevolking een beeld van een ‘Shetland Pony’ aangeboden als dank voor zijn inspanningen ter vergroting van het welzijn en de werkgelegenheid in het Overijsselse dorp Slagharen…
Op 03 juni 1989 kreeg Henk Bemboom van de plaatselijke bevolking een beeld van een ‘Shetland Pony’ aangeboden als dank voor zijn inspanningen ter vergroting van het welzijn en de werkgelegenheid in het Overijsselse dorp Slagharen…

In de jaren ’90 droeg Henk Bemboom de directie van het ‘Ponypark Slagharen’ over aan zijn kinderen.

 

In 1993 kreeg Henk Bemboom een erepenning van de gemeente Hardenberg, vanwege het 30-jarig bestaan van zijn recreatieonderneming ‘Ponypark Slagharen’, en als hulde voor de wijze waarop hij zich jegens de gemeente Hardenberg (waaronder ook Slagharen valt) en haar gemeenschap verdienstelijk heeft gemaakt.

 

In 1997 onderging het ‘Ponypark Slagharen’ een naamsverandering en werd ‘Attractiepark Slagharen’.

 

De vereniging ‘Verband Deutscher Vergnügunsanlagenhersteller E.V.’ onderscheidde Henk Bemboom in januari 2000 voor zijn verdiensten voor de Duitse pretparkenbranche.

 

In 2001 werd Henk Bemboom geëerd en opgenomen in de internationale ‘Hall of Fame’ van de IAAPA (the International Association of Amusement Parks and Attractions) in Orlando in de Verenigde Staten van Amerika, wegens de introductie van de 'all-in entreeprijs'. Dit idee voerde Henk Bemboom niet alleen in het Shetland Pony Park Slagharen in, maar later ook in de andere parken in Europa als: OK Corral (FR), Dreamland/ Bembom Brothers White Knuckle Themepark (GB), Freizeitpark Kirchhorst (DU) en Loudoun Castle (GB). Amusementsparken in de gehele wereld namen het innovatieve idee van Henk Bemboom over en voerden één toegangsprijs in, waarna het publiek gebruik mocht maken van alle attracties in plaats daarvoor los te betalen. 

 

Op 13 maart 2012 werden de aandelen van  het ‘Attractie- en Vakantiepark Slagharen verkocht aan ‘Parques Reunidos’.

 

Luisterend op z’n grote zwerfkei, zat Henk Bemboom dagelijks in zijn park te luisteren naar wat het publiek over zijn park vond: adviesbureaus had hij niet nodig. Zo groeide zijn vakantiepark dat begon met 24 vakantiehuisjes en een speeltuin uit tot een attractie- en vakantiepark met tientallen attracties en vakantieaccommodaties…

 

Ondernemende koopman met maatschappelijke betrokkenheid

Gedurende zijn leven zette Henk Bemboom zich o.a. in voor het ‘Plaatselijk Belang Slagharen’, ‘de Club van Elf’. Als weldoener zette hij zich in voor bejaarden, gehandicapten en doneerde hij diverse goede doelen als: Poliofonds, Warchild, de Sportraad, De Culturele Raad, de Rooms Katholieke Kerk Slagharen, Het Kronkelhonk, De Werkgroep Tsjernobil, etc. 

 

Henk Bemboom waardeerde alle mensen die voor hem werkten. Velen bleven aan tot hun pensionering en zelfs daarna ging men nog voor ‘Bemboom’ (zoals men hem noemde) ‘door het vuur’… Ook nadat men niet meer voor ‘Bemboom’ werkte, bleef hij iedereen trouw. Als men een beroep op hem deed probeerde Henk Bemboom altijd om de ander van dienst te zijn.

 

Henk Bemboom’s nalatenschap…

Henk Bemboom overleed op 27 mei 2014. Enkele weken later, op 09 juli 2014 overleed zijn echtgenote, Hendrika Johanna Maria Bembom – De Boer. Zij lieten 2 dochters en 7 zoons en 25 kleinkinderen na.

 

Op 12 juli 2014 werd Henk Bemboom met zijn echtgenote herenigd op de Rooms Katholieke begraafplaats te Slagharen. Het was zijn uitdrukkelijke wens om de karakteristieke zwerfkei op zijn grafsteen te plaatsen…

 

De karakteristieke zwerfkei, waar Henk Bemboom zoveel jaren had geluisterd naar de miljoenen bezoekers die gasteerden in zijn ‘Wereld van Plezier’…

 

In memoriam: Hendrika Johanna Maria Bembom - De Boer en Henk Bemboom...
In memoriam: Hendrika Johanna Maria Bembom - De Boer en Henk Bemboom...