De 'Bembompsychologie'

Niet gehinderd door enige kennis: Een kwestie van logisch denkwerk...

'Mijn zoons zeggen vaak tegen me: vader wordt niet gehinderd door veel kennis. Bij vader is het meer een kwestie van eenvoudig denkwerk. Ze konden weleens gelijk hebben...'  

(Henk Bemboom, 1985). 

 

Een kwestie van logisch denkwerk...

Hoewel Henk Bemboom 'slechts' de lagere school ('De Zusterschool' in Slagharen) had doorlopen en zich als een bescheiden man presenteerde, had hij belangrijke inzichten en filosofieën waarmee hij mensen wist te inspireren. Grofweg waren deze in te delen in 2 categorieën:

 1. Opvattingen over de bedrijfsvoering, èn;
 2. Opvattingen over de omgang met mensen;

Hoewel van eenvoud - kan je denken -, zouden veel bedrijven, organisaties en leidinggevenden de opvattingen van Henk Bemboom, ook nu nog prima kunnen toepassen om te zorgen dat werknemers en klanten het naar hun zin hebben en de menselijke maat een beetje terugkomt in de omgang met elkaar...

 

Een paar van Henk Bemboom's typerende opvattingen... 

Henk Bemboom, 'De beste psycholoog van Nederland van wie ik heel veel heb geleerd' (aldus Schrijfster Susanne Piët, 1983)
Henk Bemboom, 'De beste psycholoog van Nederland van wie ik heel veel heb geleerd' (aldus Schrijfster Susanne Piët, 1983)

Inspirerende citaten van Henk Bemboom...

 

Enkele van Henk Bemboom's citaten over bedrijfsvoering...
 • 'Je kunt wel overal parken beginnen, maar het gaat er om dat je je ziel er in legt...'
 • 'Een goede marktkoopman en een goede kermisexploitant kunnen er altijd iets van maken...'
 • 'Ik heb de zaak stap voor stap opgebouwd, niet te groot in één keer, anders kun je niets meer corrigeren...'
 • 'Een bedrijf moet je zelf opbouwen, zonder subsidie...'
 • 'Geld is belangrijk, maar niet gewichtig...'
 • 'Commercie en idealisme kunnen samengaan...'
 • 'Deze industrie kun je alleen opbouwen op puur commerciële basis, met mensen die dag en nacht willen werken en veel liefde voor dat werk hebben...'
 • 'Wij zeggen niet hoeveel we kunnen nemen van een gulden, wij zeggen hoeveel we kunnen geven voor een gulden...'
 • 'Succes komt niet vanzelf, je moet goed naar de mensen luisteren... en je moet je in de loop der tijd kunnen aanpassen...'
 • 'Als je iets neerzet, dan moet het amusement zijn dat honderdduizenden mensen weet te boeien, een tikkeltje sensationeel zijn en nergens in Nederland vertoond zijn...'
 • 'Je moet weten wat er leeft, wat er interessant is. Je moet het allemaal zo maken, dat het bij de kinderen goed valt...'
 • 'Het betekent dat je contact met je klanten moet hebben, en je moet zorgen dat je klanten tevreden zijn'...
 • 'Ik luister altijd naar wat de mensen zeggen, als dat positief is - dat je er wat mee doen kunt - dan moet je dat aanpassen...'
 • 'Je moet wel een goede discipline hebben, in die zin dat je zorgt voor regels zijn, dat er orde is en dat er geen banaliteiten zijn en dergelijk, want dat past niet...'
 • 'Je moet steeds bij de tijd blijven, je kunt niet zeggen: 'Nu heb ik het een keer gebouwd en dan loopt het van zelf...'
 • 'Je moet zorgen dat je anders bent, dan val je ook op...'
 • 'Het heeft ook geen zin om te zeggen wij hebben het grootste dit en het grootste dat... Dat interesseert het publiek niet. Het publiek interesseert alleen wat gezellig is èn niet of we de grootste zijn of de dikste of de mooiste of zoiets... Het gezelligste!'
 • 'Dat is de eerste vereiste in een park, dat je zorgen moet dat de boel er zeer netjes uit ziet...'
 • 'Pretparken zijn er niet alleen voor de kinderen, maar voor de hele familie, tot en met de grootouders.'
 • 'De mensen moeten weggaan op een moment, dat ze zich niet verveeld hebben...'
 • 'Een pretpark moet betaalbaar blijven... een gezond pretpark heeft geen overheidssteun nodig, dat noem ik concurrentie-vervalsend...'
 • 'Als je 't een beetje anders maakt, dan vinden mensen het ook wel weer mooi en hoeft het niet eens zoveel te kosten...'
 • 'Je kunt nog zoveel attracties naast elkaar zetten, maar de onzichtbare factor moet 't doen, de sfeer die er in moet zitten...'  
 • 'Wanneer men met overheidsgeld een locatie gaat maken waar enorm veel volk naar toe komt, dan kan dat een terugslag geven voor goede, gezonde, bestaande bedrijven...' 
 • 'Als je maar zorgt dat het gezellig is, dan komen de mensen vanzelf terug - daar moet je niet zo ingewikkeld over doen...'
 • 'Een bekende naam moet je niet veranderen...'
 • 'Laat ze allemaal maar mooi de grootste worden. Als wij maar de gezelligste blijven...' 
 • 'Je moet het gewoon doen...'
 • 'Middenstanders zeggen vaak dat er wat moet gebeuren. Maar ze vinden vaak wel dat een ander het moet doen. Je het zelf moet doen...'

 

Enkele van Henk Bemboom's citaten over de omgang met mensen... 
 • 'Mensen hebben recht op vriendelijkheid...'
 • 'De hemel? Al zou die er niet zijn, dan zou ik er nog naar leven... '
 • 'Je moet de mensen in een plezierige stemming brengen...'
 • 'Als dorpswinkelier stond je altijd voor je klanten klaar, hier probeer je op dezelfde manier recreatie te verkopen...'
 • 'Je moet niet denken 'wat kan ik beuren van de mensen', maar je moet denken 'wat kan ik ze geven'...'
 • 'Mensen betalen liever één keer een rijksdaalder, dan tien keer een kwartje...'
 • 'Je moet nooit naast je schoenen gaan lopen als het allemaal wel lukt, maar je moet ook niet in paniek raken als iets niet lukt...'
 • 'Je mag nooit liegen, maar je mag wel een beetje fantaseren...'
 • 'Je moet vermaak bieden voor de hele familie...'
 • 'Men hoeft hier niks, men mag hier veel... We hebben bijvoorbeeld geen consumptieverplichting...'
 • 'Je moet sfeer brengen en goedkoop zijn...'
 • 'Het Ponypark vervult een grote sociale functie. Juist door de pony leggen families die elkaar bij het in- en uitspannen van de dieren helpen, snelle en leuke contacten...'
 • 'Mensen zoeken een alibi voor een dagje pret maken...'
 • 'Ik maak de mensen niks wijs, ik bied ze alleen gezelligheid, dat hebben ze nodig...'
 • 'De mensen moeten weg gaan op een moment, dat ze zich niet verveeld hebben...'
 • 'De mens wil in feite spelen...'

Wist u dat...

"Een van de beste psychologen die ik in Nederland ooit ontmoette, is geen psycholoog maar een oud-ondernemer. De man ging er prat op 'selfmade' te zijn - ’ik spreek geen Engels, geen Nederlands, ik spreek alleen 'Slagharens’ - en begreep alles van de menselijke motivatie. Zijn naam is Henk Bemboom, en hij zette met het inmiddels vermaarde Ponypark zijn dorp op de internationale kaart. Hij wist dat alle mensen behoefte hebben aan prikkeling: de stimulering van zintuigen en geest. Daarom verzon hij om te beginnen de combinatie van huisje-met-paard. Toen hij ontdekte dat de menselijke voorkeur voor de mate van intensiteit van prikkeling verschilt naar afkomst komst - bezoekers uit de stad reageren anders dan mensen van het platteland - hing hij bordjes op ’Pas op wilde pony’s, niet voeren’. Ofschoon het buitengewoon makke beestjes betrof."

(Piët, S. 1999. Waarom neemt u risico's? Weekblad Elsevier, Nummer 5, p. 48.)

 

Henk Bemboom zelfs meewerkte aan een boek? In het uit 1983 daterende boek 'U bent mijn biechtvader niet' (ISBN: 90 10 04903 5), ging schrijfster Susanne Piët in gesprek met Henk Bemboom en andere bekende Nederlanders als onder andere: Albert Heyn, Hedy d'Ancona, Neelie, Smit-Kroes, Joseph Luns, Chriet Titulaer, Willem Drees, Jan Timman, Frits Philips, Wim Polak, Wim Kok. Ook zij Susanne Piët voelde zich geïnspireerd door de wijze woorden en filosofie van de bescheiden Henk Bemboom. Als dank aan hem schreef zij in zijn exemplaar:

 

 'Voor Henk Bemboom, de beste psycholoog van Nederland.

Van wie ik heel veel heb geleerd. En wie ik graag mag citeren. Dank u!'