Plaatselijk Belang Slagharen

1950

Bemboom's betrokkenheid bij belangenbehartiging...

Begin september 1950... In een toenmalig dorpscafé 'De Boer' kwam de Slagharense bevolking bijeen, al waar de heer A. Flapper tijdens een vergadering uiteenzette waarom de vorming van een vereniging voor Plaatselijke Belang in Slagharen gewenst was... 

 

Er volgende discussie en uitwisseling van gedachten en ideeën over verschillende zaken die speelden in het dorp. Het was duidelijk dat de komst van zo'n vereniging in Slagharen wel gewenst was... In die tijd was er in Slagharen en omgeving sprake van woningnood, werkeloosheid en was de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog gaande.

 

Nog tijdens dezelfde vergadering werd er een voorlopig bestuur voor de vereniging gekozen - bestaande uit de heren A. Flapper, A. Kleine-Staarman en Henk Bemboom - die het voortouw zouden nemen in het opstellen van het reglement voor de vereniging Plaatselijk Belang. 

 

Sedertdien houdt de vereniging 'Plaatselijk Belang Slagharen' zich bezig met allerlei activiteiten die het dorp Slagharen aangaan. 

 

Missie, visie en doelstellingen...

Er werd een missie geformuleerd: 

 

Plaatselijk Belang Slagharen komt op voor de fysieke, ruimtelijke, sociale, economische en culturele belangen van het dorp Slagharen en de Slagharense bevolking, om op die manier Slagharen leefbaar te houden voor al haar inwoners. 

 

Ook werd een visie opgesteld:

 

Plaatselijk Belang Slagharen heeft een dorp Slagharen voor ogen dat voor alle inwoners leefbaar is en blijft. We streven naar een situatie waarin inwoners, overheden, organisaties en verenigingen in Slagharen op een goede manier met elkaar kunnen samenwerken, zodat iedereen met plezier in het dorp woont. Plaatselijk Belang Slagharen wil deze situatie bereiken door de kernwaarden: samenwerking, transparantie, respect, betrouwbaarheid, betrokkenheid, en rechtvaardigheid na te leven en uit te dragen. 

 

Het Plaatselijk Belang Slagharen stelde zich de volgende doelstellingen:  

  • Gesprekspartner zijn van overheidsinstanties (gemeente, Provincie en waterschap en Rijksoverheid ) bij zaken die Slagharen betreffen en daarbij de mening van de inwoners van Slagharen naar voren brengen om zodoende het dorp Slagharen leefbaar te houden;
  • Aanspreekpunt en samenbindende factor zijn voor alle inwoners, overheden, organisaties en verenigingen in Slagharen om zodoende een goede samenwerking in het dorp te bevorderen;
  • Samenwerken met omliggende Plaatselijk Belangen bij zaken die ook Slagharen aangaan, om zodoende de belangen van Slagharen te behartigen;
  • Gesprekspartner voor woningbouwstichtingen zijn omtrent de woonwensen en -ontwikkelingen in het dorp, om de leefbaarheid in Slagharen te bevorderen;
  • Ondersteunen bij het opzetten van activiteiten in het dorp om zodoende de samenwerking binnen het dorp te bevorderen. 
  • De bevolking van Slagharen, waar mogelijk en wenselijk, inschakelen bij het beoordelen van ideeën en plannen welke relevant zijn voor de gehele Slagharense bevolking, zodat Plaatselijk Belang zeker weet dat zij de algemeen geldende mening van het dorp vertegenwoordigen;
  • Op eigen initiatief ontwikkelen van plannen met medewerking van de Slagharense bevolking om zo de leefbaarheid in Slagharen te bevorderen;

Artikelenarchief

Plaatselijk Belang Slagharen