Henk Bemboom maatschappelijk betrokken...

Ondernemer en weldoener... Henk Bemboom's maatschappelijke betrokkenheid

 

Henk Bemboom was geen 'op louter winst beluste’ ondernemer…  Henk Bemboom - die zelf de armoede in het dorp Slagharen van dichtbij had meegemaakt en na het overlijden van zijn vader al vroeg hard moest werken om de kost voor het gezin Bemboom te verdienen - had geleerd hoe hij moest delen en had de gave om mensen en belangen aan elkaar te binden… Reeds in de jaren ’60 was Henk Bemboom als winkelier al – wat we nu noemen – ‘maatschappelijk betrokken’. Henk Bemboom spande zich gedurende zijn leven meerdere malen in om sociale activiteiten te steunen. Dat deed hij door zichzelf in te zetten, zijn netwerk te mobiliseren of een financiële bijdrage te leveren…    

 

'Commercie en idealisme kunnen samengaan...'

 

(Henk Bemboom).

 

1960 Winkelweekactie ten bate van het Prinses Beatrix Poliofonds

Op 11 oktober 1960 berichtte een krant over de betrokkenheid van Henk Bemboom bij een landelijke winkelweekactie werd ten bate van het Prinses Beatrix Poliofonds, waarbij 1000 geschenkpakketten verloot konden worden. De organisatie van deze landelijke winkelweekactie berustte bij de heer Henk Bemboom. Hij wendde zijn connecties aan om de geschenkpakketten te kunnen samenstellen en deze ter beschikking te stellen ten bate van het Prinses Beatrix Poliofonds. 

 

1962 Winkelweekactie ten bate van het Prinses Beatrix Poliofonds

Spijtig genoeg raakte de actie ten bate van het Prinses Beatrix Poliofonds in 1962 in opspraak door toedoen van de heer G. Dijkhuis. De heer Dijkhuis, toen jurylid, won tijdens de Sinterklaasactie een wasmachine, een koelkast, een wandbureau en een televisie. Hij won deze prijzen met inzendingen, die hij op naam van anderen, had ingestuurd.

Henk Bemboom, dan nog de winkelier, die als organisator ten bate van het Poliofonds optrad, reageerde: ‘Wij zijn er vanuit gegaan dat de juryleden overal zo wijs zijn zich van deelneming te onthouden’ en noemde ‘de ontwikkeling betreurenswaardig voor het fonds en de winkeliers’. Hij besloot het Poliofonds te verzoeken om strengere voorwaarden aan dergelijke acties te stellen, waarmee deelname van juryleden onmogelijk werd… 

 

1964 Sint Nicolaasactie 

Als lid van de Christelijke Middenstandsvereniging E.V.O. deed Henk Bemboom in 1964 een schrijven aan het bestuur doen toekomen, om ook in 1964 een Sint Nicolaasactie te organiseren. De actie (sparen van zegels, waardoor men bij 10 spaarzegels kon deelnemen aan een loting voor mooie prijzen) zou ten goede komen aan de Blindenbibliotheek in Den Haag. Henk Bemboom's voorstel werd door de leden aangenomen en uitgevoerd. 

 

1975 Donatie aan Stichting Recreatie voor Bejaarden en Verpleegden

In november 1975, als het Ponypark Slagharen, dan reeds het 13e jaar ingaat, deed Henk Bemboom een gift van ƒ 500,- gulden ten bate van de Stichting Recreatie voor Bejaarden en Verpleegden. Met de gift werd een kleindierenparkje aangelegd bij zorgcentrum Clara Feyoena in Hardenberg, zo berichtte een krant op 14 november 1975…

 

Henk Bemboom droeg niet alleen ouderen een warm hart toe: Ook sportevenementen vonden een goede thuishaven in het toenmalige Ponypark Slagharen… 

 

1980 Judo

300 judoka’s waren te gast in een van de grote hallen op het toenmalige Ponypark Slagharen van Henk Bemboom, zo valt te lezen in een krantenbericht van 28 oktober 1980. Henk Bemboom stelde de hal gratis ter beschikking van de judoka’s.

 

1981 Oudere abonnees 'Het Vrije Volk' gratis naar Ponypark Slagharen... 

Van 16 tot en met 23 mei bood Henk Bemboom 60-plus abonnees de mogelijkheid om gratis een week te verblijven op het 'Ponypark Slagharen', zij konden zich inschrijven met andere 60-plussers, waarmee hij hoopte de sociale verbinding tussen zijn gasten te versterken. 

Ook later volgde een dergelijke actie... In samenwerking tussen Henk Bembom en dagblad ‘Het Vrije Volk’, verscheen op 29 april 1981 een krantenadvertentie. Maar liefst 50 oudere abonnees van het dagblad ‘Het Vrije Volk’ mochten gratis naar Ponypark Slagharen komen.

Van 13 juni tot en met 20 juni konden zij gratis logeren in Ponypark Slagharen en gebruik maken van de vele attracties die het park destijds te bieden had. Een ludieke actie, waarmee Henk Bemboom niet alleen de ouderen naar Slagharen wist te trekken, maar ook hoopte op dagbezoek die daarbij mee zou komen…                                                       

Met de actie was het ook de bedoeling dat vier 60-plussers (familie, vrienden of buren) één vakantiehuisje zouden betrekken, wat de onderlinge verbondenheid zou verstevigen…  

 

1982 60-Plusabonnees wederom gratis naar Ponypark Slagharen

In de week van 05 tot en met 11 juni stelde Henk Bemboom 60-plus abonnees van een krant in de gelegenheid om gratis te verblijven op het 'Ponypark Slagharen', alleen dienden zij de toeristenbelasting te voldoen, daar deze was opgelegd vanuit de gemeente. De actie was gebaseerd op eenzelfde actie in 1981. Hij besloot de actie vanwege het succes en de leuke reacties van de 60-plussers te herhalen. 

 

Gratis verblijf gehandicapten in jaren ‘80

In de jaren ’80 stelde Henk Bemboom vakantiehuisjes beschikbaar voor een gratis vakantieweek voor gezinnen met gehandicapte kinderen. De regeling gold niet voor gehandicapten in groepsverband. Natuurlijk kon niet iedereen onbeperkt inschrijven: gezinnen met gehandicapte kinderen die nog nooit voor de regeling in aanmerking waren gekomen, kregen voorrang op de gezinnen die al eens eerder van een gratis vakantieweek op het Ponypark Slagharen hadden genoten. Hij adverteerde hiermee in de folders van o.a. 1983, 1984, 1985…

 

1983 ORA Actie

In mei 1983 stelde Henk Bemboom enkele prijzen ter beschikbaar ten bate van een verloting ter verbouwing van het ORA Hotel. Henk Bemboom stelde een Shetland Pony beschikbaar (of de waarde daarvan), een Trio Trip Arrangement en ook kon men een Crossfiets winnen. De opbrengst van de verloting kwam ten goede aan een hotel met 61 bedden welke rond 1961 op initiatief van revaliderende oud-mijnwerkers was opgericht om ernstig gehandicapten uit het hele land een vakantiemogelijkheid te bieden. Het ORA-hotel was in Nederland het enige in zijn soort en werd op particuliere basis geëxploiteerd. Het sloot in 1991 haar deuren. 

 

1983 Judo

Ook in 1983... 200 judoka’s waren te gast in Henk Bemboom’s Ponypark Slagharen. In één van de grote hallen van het park waren de judomatten klaargelegd voor de judosport. Henk Bemboom stelde de hal gratis ter beschikking van de judoka’s, zo berichtte een krant op 23 november 1983.   

 

1984 Opbrengst Bingo Reizen deels naar goede doelen... 

Henk Bemboom startte in de jaren ’80 met de organisatie van zogenaamde bingo-reizen naar Slagharen. Deze unieke formule bleek een doorslaand succes. De opbrengsten stelde Henk Bemboom in staat om De Rooms Katholieke Kerk in Slagharen een bedrag van maar liefst ƒ 150.000,- te schenken. Aan Sport en Cultuur schonk Henk Bemboom ƒ 120.000,- die zij samen mochten verdelen. Aan pastoor A.J.F. Oude Hengel schonk Henk Bemboom ƒ 30.000,-. Aldus een krant op 24 oktober 1984…     

 

1985 Henk Bemboom en 'De Klepperman'... 

‘De Klepperman zorgde altijd voor rust en orde in de stad’, zo sprak Burgemeester Splunder bij de onthulling van het beeld van ‘De Klepperman’ in de gemeente Hardenberg, aldus een citaat in een krant van 28 augustus 1985. Hoewel de samenwerking tussen de gemeente Hardenberg en de Henk Bemboom (of eigenlijk de samenwerking tusssen de dorpskern Slagharen en de gemeente Hardenberg) niet altijd even soepel verliepen, droeg Henk Bemboom in belangrijke mate bij in de realisatiekosten van een standbeeld. De opbrengst kwam voort uit een verloting die op zijn Ponypark Slagharen werd gehouden...

 

1986  Bejaarden uitgenodigd in Ponypark Slagharen... 

Op 24 september 1986 berichtte de krant, dat Henk Bemboom alle bejaarden van de bejaardenvereniging van Slagharen en omgeving uitnodigde voor een gezellige middag op het Ponypark Slagharen. Ook niet leden waren welkom…   

 

1987 Donatie Unicef

Tijdens de officiële opening van het toenmalige 'Fuji Bergbad' op maandag 21 april 1987 - en tevens de start van de officiële Landelijke Zwemvierdaagse in Ponypark Slagharen - overhandigde Henk Bemboom f 5000,00 aan de organisatie voor kinderrechten Unicef. Voor deelname aan de zwemvierdaagse lieten de zwemmers zich sponsoren. Ook de opbrengst daarvan ging naar de kinderrechtenorganisatie Unicef.

 

1987 Ondersteuning aan jonge kunstenaars... 

Ponypark Slagharen werd (in een krantenbericht van 18 november 1987) genoemd in een rij van bedrijven die op diverse manieren hielpen om het werk van jonge kunstenaars te bevorderen door middel van prijsuitreikingen, exposities en bijvoorbeeld startsubsidies. Henk Bemboom bouwde een expositieruimte in zijn Ponypark Slagharen, waarmee het park niet alleen aantrekkelijk was voor kinderen, maar ook voor hun ouders en grootouders. Daarnaast bood hij kunstenaars de ruimte om hun werken ten toon te stellen aan de bezoekers…         

 

1988 Donaties aan verenigingen voor 'Plaatselijk Belang' en aanplanting bomen... 

Tijdens het 25-Jarig Jubileumjaar verraste Henk Bemboom de plaatselijke bevolking door aan drie vertegenwoordigende partijen van plaatselijk belangen f 5000,- gulden per partij beschikbaar te stellen. 

De heer Bemboom bood verder de gemeente Hardenberg een groot aantal bomen aan ter vervanging van de populierenbomen, die er tot dan toe stonden. Een jaar later loste Henk Bemboom zijn belofte in tijdens de nationale boomplant dag, door samen met de toenmalig Burgemeester Splunder van de gemeente Hardenberg en 400 basisschoolkinderen bomen te planten aan de 'De Zwarte Dijk'.

 

1990 Henk Bemboom en '150 jaar Slagharen'... 

In 1990 trad Henk Bemboom op als sponsor vanuit de Stichting Sport en Spel van het Ponypark Slagharen bij de uitgave van het boek ‘150 jaar Slagharen’, ter gelegenheid van het toen 150-jarige bestaan van Slagharen. Daarnaast was hij behulpzaam bij het geven van informatie en verstrekken van foto’s ten behoeve van de uitgave. Het boek verhaalt over de geschiedenis van het dorp Slagharen… 

 

Gratis toegang, kregen de leden van het Plaatselijk Belang Slagharen en de leden van Streekbelang De Belte-Schuinesloot op 20 en 21 oktober 1990, op vertoon van hun lidmaatschapskaart. De directie van het Ponypark werkte mee aan het initiatief van de besturen van de twee organen om hun leden ook eens individueel te verwennen. 

 

1992 Bloembollen aan de Coevorderweg 

'De heer Bemboom van het Ponypark stelde voor om als eerbetoon aan de vele noeste werkers die aan de ontsluiting van het dorp Slagharen hebben bijgedragen (o.a. het uitgraven van de Lutterhoofdwijk ), de nu aldaar liggende middenberm elk jaar in een bloemenzee om te toveren. Hij stelde zich garant voor de daaraan verbonden kosten. Een ovationeel applaus viel hem ten deel (Slagharen Infojournaal, juni 1992). Ter gelegenheid van het 150-Jarig bestaan van het dorp Slagharen, schonk Henk Bemboom een bedrag tussen de f 15.000,- en f 20.000,- gulden om de Coevorderweg in Slagharen te beplanten met bloembollen. 

 


 

1998 Donaties aan verenigingen voor 'Plaatselijk Belang' en aanplanting bomen... 

Bij de officiële in gebruik stelling van 'The Eagle' tijdens het 35-Jarig Jubileumjaar verraste Henk Bemboom - dan inmiddels benoemd tot ereburger van de gemeente Hardenberg - de vier 'Plaatselijke Belang' vereniging in en rondom Slagharen met een bedrag van f 3500,- gulden per vereniging: f 100,00 gulden voor elk jaar dat het 'Ponypark Slagharen' bestond... 

 

2000 Trainingspakken voor de gymnastiek- en turnvereniging DOS...

Op 01 maart 2000, berichtte een krant dat de Heer Bemboom van Attractiepark Slagharen vijf trainingspakken beschikbaar stelde aan de gymnastiek- en turnvereniging DOS. Niet geheel toevallig deze keer, want Henk Bemboom’s kleindochter, Corine Bembom, bleek lid van de betreffende vereniging…   

 

2002 Bloembollen ter gelegenheid van 160 jaar Slagharen

Aan de Coevorderweg te Slagharen, liet de familie Bemboom bloembollen aanplanten ter opfleuring van het 160-Jarig bestaan van het dorp Slagharen. 

 

2003 Waardecheque voor 'War Child'...  

In 2003 ontving zanger Marco Borsato een cheque van € 25.000 als ambassadeur van 'War Child' uit handen van Henk Bemboom...
In 2003 ontving zanger Marco Borsato een cheque van € 25.000 als ambassadeur van 'War Child' uit handen van Henk Bemboom...

Op 29 juli 2003 berichtte ‘De Faenster’ over de opening van de nieuwe attractie ‘Free Fall’ ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Attractiepark Slagharen. Bekend artiest en War-Child-ambassadeur Marco Borsato, kwam naar Slagharen en ontving uit handen van Henk Bemboom een cheque ter waarde van € 25.000,- bestemd voor de organisatie 'War Child', die zich inzet voor het verbeteren van het leven van oorlogskinderen.

 

In september verraste Henk Bemboom het bestuur van ‘Het Kronkelhonk’ te Slagharen met zijn komst, waarbij Henk Bemboom zo’n € 22.000,- schonk voor de nieuwbouw of renovatie van het jeugdgebouw waar veel activiteiten voor de dorpsbewoners van Slagharen georganiseerd werden, aldus een krantenbericht van 24 september 2003. Ook de Stichting ’t Oale Meestershuus kreeg van Henk Bemboom ruim € 20.000,- overhandigd.  

 

2005 Grond voor concours... 

De familie Bemboom stelde van zaterdag 09 t/m 10 juli 2005 een stuk grond ter beschikking voor het houden van een concours van de 'Slagharense Ponyclub', aldus een krantenbericht van 06 juli 2005...  

 

2003: Van links naar rechts: Heer J. de Vent (Het Oale Meestershuus), mevrouw M. Overmars (Kronkelhonk), Henk Bemboom, Henric Vogelsang-Bembom (Directeur Attractiepark Slagharen)
2003: Van links naar rechts: Heer J. de Vent (Het Oale Meestershuus), mevrouw M. Overmars (Kronkelhonk), Henk Bemboom, Henric Vogelsang-Bembom (Directeur Attractiepark Slagharen)

2012 Vakanties ten behoeve van 'De Vakantiebank'... 

Hoewel Henk Bemboom in 2012 geen onderdeel meer is van de directie, en het park is overgenomen, stelde Attractiepark Slagharen nog wel vakanties beschikbaar via ‘De Vakantiebank’ voor gezinnen die getroffen werden door armoede, net als in voorgaande jaren… (Roder Journaal, 09 mei 2012)… 

 

Werkgroep Tsjernobyl

Een ander initiatief waar de familie Bemboom regelmatig haar medewerking aan verleende door het verlenen van onderdak in één van de verblijfsaccommodaties, of in de vorm van het aanbieden van een dagje pretpark, betrof de 'werkgroep Tsernobyl', waarbij Russische kinderen op ‘aansterkvakantie’ in Nederland komen. Deze kinderen ondervonden nog altijd gevolgen van de ontploffing van een van de kernreactoren van de Russische kerncentrale bij Tsjernobyl in 1986… 

 

Het bovenstaande vormt een overzicht van een aantal verdiensten van Henk Bemboom, waarmee hij - naast zijn ondernemende commerciële activiteiten - zich ook inzette ten gunste van de plaatselijke bevolking en de belangen van het dorp Slagharen. Slechts een beperkt aantal van zijn inspanningen haalden de publiciteit, maar zeker kan gezegd worden dat hij bij nog meer sociale initiatieven betrokken is geweest.

 

Zijn ideeën, inzichten en kracht om mensen en belangen aan elkaar te verbinden, zouden uitstekend passen binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, waarin de overheid verwacht dat de mensen elkaar meer helpen en steunen. 

 

Henk Bemboom, een weldoener... Hij wilde er vast niets van geweten hebben. Daarnaast had hij soms eigen belangen. Toch wist hij er voor te zorgen, dat beiden er beter van werden. Hij wist maar al te goed dat men elkaar nodig had om iets te bereiken en tot stand te brengen, zich te verenigingen. Henk Bemboom was een koopman. Desalniettemin was hij in een grote mate maatschappelijk betrokken en had hij het hart op de juiste plek…  

 

Henk Bemboom waardeerde alle mensen die voor hem werkten. Velen bleven aan tot hun pensionering en zelfs daarna ging men nog voor ‘Bemboom’ (zoals men hem noemde) ‘door het vuur’… Ook nadat men niet meer voor ‘Bemboom’ werkte, bleef hij iedereen trouw. Als men een beroep op hem deed probeerde Henk Bemboom altijd om de ander van dienst te zijn. Henk Bemboom werd daarmee de man achter het succes van velen...  

 

Artikelenarchief

Henk Bemboom