Beeld Pony-met-Kind als eerbetoon voor Bemboom

03 juni 1989

'Ik heb een brok in mijn keel en daar schaam ik me niets voor. Woorden schieten mij te kort om uitdrukking te geven aan mijn gevoelens... Als een hommage aan mijn vader... De basis daarvoor werd door mijn vader gelegd. Ik herinner mij hem als een zeer actief man met bijzondere ideeën. Voor zijn doen en mogelijkheden had hij al een grote winkel in Slagharen. De basis voor de ondernemingsgeest van de Bemboom's lag bij mijn vader. Hij was zeer inventief en streefde er naar steeds iets nieuws van de grond te krijgen. Bovendien had hij gevoel voor show, iets wat ik van hem heb 'geërfd'. Als een park hebt als het Ponypark, moet je we gevoel voor show hebben, zegt Bemboom, die zegt dat hij veel van zijn vader geleerd heeft.'

(Henk Bemboom, tijdens de onthulling van het beeld met pony, 03 juni 1989). 

 

Onthulling van het beeld 'Pony met kind'

Met behulp van een door Henk Bemboom (dan 68 jaar) aangespannen pony werd een tent (die tot dan toe een bronzen beeld aan het zicht onttrok) op een kar weggetrokken... Dat gebeurde op 03 juni 1989 onder andere in aanwezigheid van zijn echtgenote (Hendrika Johanna Maria Bembom-De Boer) en vele andere belangstellenden uit Slagharen en omgeving.

 

'Ik heb een  brok in de keel en daar schaam ik me niets voor. Woorden schieten mij te kort om uitdrukking te geven aan mijn gevoelens.' Zo sprak een geëmotioneerde Henk Bemboom, nadat hij het bronzen beeld onthuld had... 

 

Het beeld dat onthuld werd, was het beeld van een Shetland Pony met een kind op de rug van de pony, gesitueerd aan de kruising Herenstraat/ Beatrixlaan in het dorp Slagharen, in 1921 de geboorteplaats van Henk Bemboom.

 

Mede in overleg met Henk Bemboom werden de plaats en de datum van de onthulling bepaald. Met de keuze voor 03 juni, 1989 precies 100 jaar na de geboorte van Henk Bemboom's vader Jan Willem Bembom, wilde Henk Bemboom aangeven dat hem niet alleen de eer toekwam van de industriële ontwikkelingen in Slagharen. De plaats van de onthulling was ook niet toevallig: het was de geboorteplaats van zowel Henk Bemboom, als diens vader Jan Willem Bembom. 

 


Het beeld werd aan Henk Bemboom en zijn familie aangeboden door de plaatselijke bevolking van Slagharen en Schuinesloot die hem dit beeld aanboden als dank en waardering voor het ondernemerschap welke ook ten gunste kwam van de plaatselijke bevolking. De inspanningen van Henk Bemboom en zijn familie zorgde voor werkgelegenheid, zowel direct als indirect doordat ook veel andere ondernemingen als toeleveranciers van de groeiende bezoekersaantallen van Henk Bemboom's Ponypark Slagharen profiteerden. 

 

De Hardenbergse Burgemeester, de heer L.A. van Splunder, noemde Henk Bemboom 'een man van zijn woord'. 'Hij is erg vriendelijk, maar als het nodig is ook weer bijzonder zakelijk.' De Burgemeester sprak namens het toenmalige College van Burgemeester en Wethouders veel waardering uit voor 'de grote inzet en vindingrijkheid van Bemboom die er toe bijdroegen dat Slagharen geworden is wat het nu is'. 

 

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Tot stand koming van het bronzen beeld

Al in 1988 werd - ter gelegenheid van het 25-Jarig bestaan van het toenmalige Ponypark Slagharen -  begonnen door de plaatselijke bevolking van Slagharen en Schuinesloot om geld in te zamelen voor het ontwerpen en plaatsen van het standbeeld. Dit gebeurde op initiatief van het 'Plaatselijk Belang Slagharen' (waarin Henk Bemboom in vroeger jaren zelf ook een actieve rol had gespeeld). Voor de tot totstandkoming werden vanuit het Plaatselijk Belang Slagharen twee commissies samen gesteld: een financiële commissie en een kunstcommissie. 

 

De bewoners, verenigingen, instellingen en instanties van Slagharen, Schuinesloot en De Belte werden door de financiële commissie van aangeschreven met het verzoek om geld te storten of een toezegging te doen op een speciaal geopende bankrekeningnummer. Er werd zo'n ƒ 30.000 Nederlandse guldens ingezameld om het beeld te bekostigen. Daarnaast werd nog door 'Plaatselijk Belang Slagharen' onderzocht of het kunstwerk voor kunstsubsidie in aanmerking zou komen, zover kwam het niet: de beoordelende commissie vond het beeld niet vernieuwend genoeg.

 

De kunstcommissie - met daarin de plaatselijke kunstenaar Ab Bout - had de taak om informatie uit te zoeken over de te volgende procedure voor de tot totstandkoming van het beeld. De kunstcommissie ging tevens op zoek en selecteerde vijf kunstenaars uit verschillende delen in Nederland om het beeld te ontwerpen en te maken. 

 

Tijdens een informatieavond in het Café Ome Dries konden de leden van Plaatselijk Belang en andere belangstellenden zich uitspreken over de ingediende ontwerpen en de geselecteerde locatie voor het beeld.

 

Het uiteindelijke beeld werd ontworpen en gemaakt door Henny Zandjans, een beeldend kunstenaar uit de plaats Diepenheim. Het beeld is zo'n 140 centimeter hoog en staat op een gemetselde sokkel. Op de sokkel is een plaquette van natuursteen aangebracht met de inscriptie:  

 

1963 - 25 jaar - 1988

Ponypark Slagharen

aangeboden door de bevolking 

van Slagharen - Schuinesloot e.o.

onthuld op 3 juni 1989

door J.H. Bemboom

 

Artikelenarchief

1989

Pony met Kind